Entries by

Dienstmededeling: Freelancer/consultant Fondsenwerver (m/v/x) gezocht

Als kritische beweging wil LABO zich onafhankelijker opstellen ten aanzien van financiële overheidssteun. Meer eigen inkomsten betekent meer vrijheid op vlak van inhoudelijke beleidskeuzes. Momenteel komt een deel van de eigen inkomsten uit vormingswerk. LABO wil  alternatieve financieringspistes verkennen. Niets staat vast, LABO staat open voor verschillende mogelijkheden (ledenwerking, product, uitbreiding vormingswerk…). Daarvoor werken we […]

Inspireren tot sociale actie met de actiegallerij

In workshops over kritisch burgerschap of die inzoomen op het omzetten van verontwaardiging in sociale actie, maken we vaak gebruik van een oefening genaamd actiegallerij. Op basis van een rijke collectie beeldmateriaal verkennen we een uitgebreid gamma aan actievormen. Hoewel we hiervoor verschillende manieren hebben is de inzet steeds hetzelfde: tonen dat we als burgers […]

Ze zingen en ze springen…

In deze gastblog stelt Stephanie zich de vraag waarom het zo moeilijk is om de figuur van zwarte piet aan te passen. Wie bepaalt er wat racisme is en zijn we anno 2017 eigenlijk wel bereid om de koloniale machtsverhoudingingen echt in vraag te stellen? Belangrijke vragen omdat, zoals in haar bijdrage duidelijk wordt, het […]

Workshop Beweging en Gender – Diana Thielen

De feministische werkgroep binnen LABO nodigde op 15 oktober Diana Thielen uit om een workshop te geven rond beweging en gender. Met de werkgroep zijn we onder andere bezig genderdynamieken binnen de werkvormen van LABO onder de loep te nemen.   Sociaal laborante Meldy stelde voor te kijken naar hoe dat zit met beweging. Iets waar […]

Dag Van Verzet Tegen Armoede

Zaterdag 14 oktober 2017. Stralende zon. Terwijl de marktkramers beginnen op te ruimen verzamelt een groep zich op de grote markt in Aalst. De sfeer is vrolijk, een beetje gespannen en verwachtingsvol. Vandaag is het de dag waar wel al 8 maand naar toe gewerkt hebben. Onze ‘Olsterse’ actie van de wereldwijde Dag van Verzet […]

Wanneer tradities boven de wet staan

 Twee jaar geleden kwam de vriendin van sociaal laborant Thibaut via een onthaalgroep in contact met  Sidikat Saliu (32) en haar vier kinderen Jeminat (12), Ibrahim (9), Rafiu (8) en Azinat (3). Ze werden  vrienden en kwamen meer en meer te weten over hun verhaal en ervaringen. Vluchteling zijn is absoluut  niet evident, vooral niet als […]