You are here:

Word sociaal laborant bij LABO vzw

Draag jij graag samen met LABO vzw bij tot een beweging van kritische wereldburgers?

Word sociaal laborant en vrijwilliger bij LABO vzw!

laat het borrelen_jpeg

LABO vzw verwelkomt graag nieuwe mensen om mee deze beweging van kritische burgers vooruit te helpen. En dat kan je doen op verschillende manieren! Je kan je inzetten naargelang je mogelijkheden, tijd en interesse. Hieronder sommen we in het kort de verschillende mogelijkheden op. Meer info kan je verkrijgen via mail: info@labovzw.be  

 

Eendagsvliegen

Eendagsvliegen zijn vrijwilligers die zich vrijblijvend inzetten bij de ondersteuning van een workshop, voor het maken van een flyer, voor het fotograferen van een activiteit, enz… Zij krijgen af en toe een mailtje of smsje met een oproep voor bepaalde ondersteuning die nodig is.

 

Overijverige Mieren

Overijverige mieren zijn vrijwilligers die een beperkte maar vaste taak op zich  nemen binnen de werking van LABO vzw. Dit kan bijvoorbeeld het onderhouden van de website zijn of telkens koken voor een workshop. Deze vrijwilligers doen geen vormingswerk maar krijgen wel de kans om bij te dragen aan de interne werking van LABO vzw en kunnen deelnemen aan interne tweemaandelijkse sociale laboratoria waarin geëxperimenteerd wordt met allerlei methodieken.

 

Bezige Bijen

Bezige bijen zijn heel betrokken vrijwilligers, geven ook mee vorming en presteren een minimum aantal uren vrijwilligerswerk per maand bovenop hun vormingswerk voor LABO vzw. LABO vzw kan maar een beperkt aantal Bezige Bijen opnemen naargelang de capaciteiten van de organisatie van het moment. Je kan altijd starten als Overijverige Mier om later eventueel over te gaan in een Bezige Bij.

 

Stagiairs

Stagiairs draaien helemaal mee in de werking van LABO vzw. Je taken zullen zo divers mogelijk zijn, maar er zullen ook af en toe routineuze taakjes bijzitten. Als stagiair geef je je over aan de werking van alle dag. Je gaat ook een vast engagement aan voor bepaalde duur. Na je stage kan je altijd ook vrijwilliger worden bij LABO vzw.

 

Langdurige vrijwilligers

Als langdurige vrijwilliger ga je een vast engagement aan zoals de stagiairs voor een vaste periode. Veelal word je ondersteund via een subsidieprogramma zoals EVS, Bel-Ji of Erasmus +. Dus deze vorm van vrijwilligerswerk wordt meestal uitgevoerd door mensen uit een land buiten België of een niet-Vlaamstalige gemeenschap in België. Op dit moment heeft LABO vzw nog geen langdurige vrijwilligers ontvangen.

 

Bestuursvrijwilligers

Als bestuursvrijwilliger neem je deel aan de Raad van Bestuur binnen LABO vzw. Je bent dus medeverantwoordelijk voor de organisatie. Er wordt van jou verwacht dat je je talenten inzet ter ondersteuning via advies en feedback voor het uitvoeren van cruciale beleidskeuzes. Je krijgt als bestuursvrijwilliger de kans om betrokken te zijn bij de dagelijkse werking van LABO vzw en de tweemaandelijkse sociale laboratoria.  LABO vzw neemt  om praktische redenen maar een beperkt aantal bestuursvrijwilligers op.