banner uitnodiging (1)

– Belangrijk bericht: Het is al een boeiend en intens LABO-voorjaar geweest. Omdat kwaliteit voor ons belangrijker is dan kwantiteit hebben we besloten om de laatste twee edities van de C4C dit voorjaar uit te stellen en te hernemen in het najaar. Dat geeft ons even ademruimte om de activiteiten die wel nog plaatsvinden al onze energie te geven. Graag tot dit najaar! (Of misschien tot op Kiemkracht?) –

Aarde, natuur en activisme

 

18:30 – 19:30: eten
19:30 start programma, deuren dicht
22:15 afronding, opruimen
 

[inhoudelijke info volgt]

 

Wat is Circles 4 Change?
Met de ‘Circles 4 Change’ willen we in gemeenschap persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen creatief verkennen. We doen dit via dans, ritme, meditatie, rituelen, verhalen, theater en vooral via gesprekscirkels: een eeuwenoude ontmoetings- en gespreksronde, nog steeds toegepast bij inheemse volkeren. Vanuit deze ontmoeting groeit solidariteit, vriendschap en veel goesting om als kritische burgers samen ons steentje bij te dragen aan deze wonderbaarlijke planeet. 

 

Wie?
Alle leeftijden, culturen, achtergronden en talen welkom!

 

Hoe?
We starten de avond met Turkse thee, koekjes, broodjes en beleg.

 

Waar?
Club Van Eyck, Kortrijksesteenweg 500, 9000 Gent

En voor de rest… Beleef het en laat je verrassen!

We vragen een vrije bijdrage voor je deelname.

Begin: 21/06/2017
Einde: 21/06/2017
Door: De Boerse Poort
Adres:
Google Map
Mahatma Ghandistraat, Gent, Belgium, 9000

16903166_1347420395316404_5678816438125892139_o

Back to Rural transformeert in KiemKracht. Laat je op dit tweedaagse festival verleiden door de vele workshops, debatten, muziek en ontmoetingen.

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 3 en zondag 4 juni te midden van de volop in bloei staande volkstuintjes.

Het dagprogramma vindt plaats in de Boerse Poort te Gent. Animatie voor de kinderen is verzekerd. Het avondprogramma (film, bar en feestje!) gaat door in de Koer. Het festival wordt georganiseerd door LABO vzw en is in samenwerking met Boerse Poort vzw en Gents MilieuFront vzw. De Koer is onze host zaterdag- en zondagavond.

Het programma voor dit weekend (klik!):

programma-kiemkracht-1

Meer info over de verschillende workshops: https://www.facebook.com/events/381573755552375/

Begin: 03/06/2017
Einde: 04/06/2017
Door: Boerse Poort
Adres:
Google Map
Mahatma Ghandistraat 32, Gent, Belgium, 9000

banner uitnodiging (1)

–  Belangrijk bericht: Het is al een boeiend en intens LABO-voorjaar geweest. Omdat kwaliteit voor ons belangrijker is dan kwantiteit hebben we besloten om de laatste twee edities van de C4C dit voorjaar uit te stellen en te hernemen in het najaar. Dat geeft ons even ademruimte om de activiteiten die wel nog plaatsvinden al onze energie te geven. Graag tot dit najaar! (Of misschien tot op Kiemkracht?) –

Conflict en polarisering

 

18:30 – 19:30: eten
19:30 start programma, deuren dicht
22:15 afronding, opruimen
 

[inhoudelijke info volgt]

 

Wat is Circles 4 Change?
Met de ‘Circles 4 Change’ willen we in gemeenschap persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen creatief verkennen. We doen dit via dans, ritme, meditatie, rituelen, verhalen, theater en vooral via gesprekscirkels: een eeuwenoude ontmoetings- en gespreksronde, nog steeds toegepast bij inheemse volkeren. Vanuit deze ontmoeting groeit solidariteit, vriendschap en veel goesting om als kritische burgers samen ons steentje bij te dragen aan deze wonderbaarlijke planeet. 

 

Wie?
Alle leeftijden, culturen, achtergronden en talen welkom!

 

Hoe?
We starten de avond met Turkse thee, koekjes, broodjes en beleg.

 

Waar?
Club Van Eyck, Kortrijksesteenweg 500, 9000 Gent

En voor de rest… Beleef het en laat je verrassen!

We vragen een vrije bijdrage voor je deelname.

Begin: 18/05/2017
Einde: 18/05/2017
Door: Club Van Eyck
Adres:
Google Map
Kortrijksesteenweg 532, Gent, Belgium, 9000

Onze tweede Dag van het Kritisch Burgerschap staat helemaal in het teken van 'kruispuntdenken' waarbij we nagaan hoe de strijd tegen verschillende vormen van discriminatie samenhangt. In samenwerking met Ella Steunpunt, een organisatie die werkt op het kruispunt van gender en ethniciteit. Ella werkt al jaren rond kruispuntdenken, net zoals LABO vzw als beweging voor kritisch burgerschap gelooft dat sociale verandering enkel kan door deelstrijden te verbinden.

Programma:
Namiddag (13u – 16u30)
* Verwelkoming door LABO vzw
* Inleiding op Kruispuntdenken (Ella vzw)
* Good practices in de kijker
* Open Space
- Thema 1: van klimaatcrisis naar klimaatrechtvaardigheid
- Thema 2: Armoedebestrijding
- Thema 3: Grensdenken en islamofobie
(Volg dit event om updates te lezen, met daarin een voorstelling van elk thema en de sprekers!)

Avond (19u30 – 22u30)
* Verwelkoming en presentatie resultaten namiddag
* Wat betekent bondgenootschap?
* Interactieve verkenning van privilege, discriminatie en de eigen positie
* Groepsgesprekken over bondgenootschap en solidariteit
* Muzikale interventie door spiritchild

Bekijk het programma van de vorige editie.

Begin: 02/05/2017
Einde: 02/05/2017
Door: De Centrale
Adres:
Google Map
Kraankindersstraat 2, Gent, Belgium, 9000

banner uitnodiging (1)

 

Degrowth en grenzen

 

18:30 – 19:30: eten
19:30 start programma, deuren dicht
22:15 afronding, opruimen
 

[inhoudelijke info volgt]

 

Wat is Circles 4 Change?
Met de ‘Circles 4 Change’ willen we in gemeenschap persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen creatief verkennen. We doen dit via dans, ritme, meditatie, rituelen, verhalen, theater en vooral via gesprekscirkels: een eeuwenoude ontmoetings- en gespreksronde, nog steeds toegepast bij inheemse volkeren. Vanuit deze ontmoeting groeit solidariteit, vriendschap en veel goesting om als kritische burgers samen ons steentje bij te dragen aan deze wonderbaarlijke planeet. 

 

Wie?
Alle leeftijden, culturen, achtergronden en talen welkom!

 

Hoe?
We starten de avond met Turkse thee, koekjes, broodjes en beleg.

 

Waar?
Club Van Eyck, Kortrijksesteenweg 500, 9000 Gent

En voor de rest… Beleef het en laat je verrassen!

We vragen een vrije bijdrage voor je deelname.

Begin: 19/04/2017
Einde: 19/04/2017
Door: De Menapiërs
Adres:
Google Map
Sint-Jansdreef 1-59, Brugge, Belgium

Oké, je bent je bewust van het feit dat heel wat fout loopt in deze wereld. Je wil niet bij de pakken blijven zitten, maar de strijd aanbinden met onrecht en onderdrukking. Maar hoe begin je daar aan? Aan welke obstakels kan je jou verwachten? En hoe vermijd je er alleen voor te staan?

Deze sessie zoomen we in op de ‘A’ van LABO vzw: ageren, of nog: overgaan tot sociale actie. We staan stil bij macht en het ontwikkelen van tegenmacht. We leren hoe de handelingsruimte in kaart te brengen en maximaal te benutten. Uiteraard gaan we vragen over tactiek en strategie niet uit de weg. In deze vormingsmodule is er ook aandacht voor het duurzaam maken van engagement en het betrekken van anderen op zoek naar collectieve bevrijding. En last but not least: we doen inspiratie op en bekijken een breed spectrum aan actievormen.

De volgende keer als je overspoeld wordt door verontwaardiging, ben je alvast beter gewapend om de strijd aan te gaan. Zoals Joe Hill het zei: rouw niet, maar organiseer!

Deze module maakt deel uit van de Training voor Trainers Kritisch Burgerschap Versterken. Het is het eerste namiddagprogramma. Deelnemen aan de module kost van 25 tot 60 euro (glijdende schaal volgens solidariteitsprincipe), maar niemand wordt geweigerd om financiële redenen. 

We moedigen deelnemers sterk aan de volledige training te overwegen. We stellen echter graag enkele specfieke modules open voor wie niet in de mogelijkheid is aan de hele cursus deel te nemen.

Inschrijven kan hier: http://labovzw.be/inschrijven/

Begin: 15/04/2017 13:30
Einde: 15/04/2017 18:30
Door: De Zuidpoort
Adres:
Google Map
Rerum-Novarumplein 25, Gent, Belgium, 9000

Kritisch burgerschap veronderstelt sociale actie, maar hoe krijg je mensen zo ver? Hoe krijg je een groep in beweging? Sociale verandering wordt niet op een schoteltje aangeboden. Het is een lang, intens proces. Wil je kritisch burgerschap versterken, dan moet je mensen uitrusten met een stevige ‘rugzak’ voor die lange weg. Verontwaardiging, hoop, solidariteit, spelen allemaal een rol. Maar uiteindelijk begint het met een beter begrip van hoe de samenleving werkt, welke vormen van onrecht en onderdrukking er zijn en hoe die verankerd zijn in maatschappelijke structuren.

Centraal bij het stimuleren van die kritische bewustwording (of ‘conscientização’ zoals grondlegger Paulo Freire het noemde) staat een ervarings- en groepsgericht proces waarbij we collectief met een groep de wereld verkennen. We laten je kennis maken met verschillende werkvormen uit tradities als ‘popular education’ en ‘Theater van de Onderdrukten’ en staan stil bij hoe je die kan inzetten met een groep, met het oog op het versterken van kritisch burgerschap. Want een kritische kijk op en begrip van de wereld is niet enkel een voorwaarde voor sociale actie, maar ook de perfecte brandstof om onszelf in beweging te krijgen.

Deze module maakt deel uit van de Training voor Trainers Kritisch Burgerschap Versterken. Deelnemen aan de module kost van 25 tot 60 euro (glijdende schaal volgens solidariteitsprincipe), maar niemand wordt geweigerd om financiële redenen. 

We moedigen deelnemers sterk aan de volledige training te overwegen. We stellen echter graag enkele specfieke modules open voor wie niet in de mogelijkheid is aan de hele cursus deel te nemen.

Inschrijven kan hier: http://labovzw.be/inschrijven/

Begin: 14/04/2017 13:30
Einde: 14/04/2017 18:30
Door: De Zuidpoort
Adres:
Google Map
Rerum-Novarumplein 25, Gent, Belgium, 9000

Wat is onderdrukking? Welke vormen van onderdrukking zien we het vaakst in onze samenleving? Hoe herkennen we die onderdrukking en hoe kunnen we ons ertegen verzetten? 

We mogen niet blijven steken in machteloosheid, maar zoeken naar bronnen voor collectieve bevrijding. Bevrijding van onderdrukking nastreven is een essentiële opdracht voor kritische wereldburgers.

Deze module maakt deel uit van de Training voor Trainers Kritisch Burgerschap Versterken. Het is het eerste namiddagprogramma. Deelnemen aan de module kost van 25 tot 60 euro (glijdende schaal volgens solidariteitsprincipe), maar niemand wordt geweigerd om financiële redenen. 

We moedigen deelnemers sterk aan de volledige training te overwegen. We stellen echter graag enkele specfieke modules open voor wie niet in de mogelijkheid is aan de hele cursus deel te nemen.

Inschrijven kan hier: http://labovzw.be/inschrijven/

Begin: 13/04/2017 13:30
Einde: 13/04/2017 18:30
Door: De Zuidpoort
Adres:
Google Map
Rerum-Novarumplein 25, Gent, Belgium, 9000

BELANGRIJK: Wie niet 3 of 4 dagen kan deelnemen kan toch deelnemen via de afzonderlijke modules op donderdag, vrijdag en/of zaterdag. De modules staan op andere pagina's beschreven:

Onderdrukking en collectieve bevrijding – een verkenning

Methoden voor kritische bewustwording

Strategisch omgaan met sociale actie

 

Wil je graag jezelf en anderen aanmoedigen tot kritisch burgerschap? Hoe ga je met een groep jongeren aan de slag om strijdvaardiger uit de hoek te komen? Wat is er nodig om een opkomende beweging te consolideren en te versterken? Hoe voorkom je een burnout bij jezelf en je mede-organisatoren van die belangrijke campagne? 

Vragen die we samen verkennen gedurende een boeiende Training 4 Trainers van vier dagen met een extra opvolgingsdag in het najaar. Centraal staat het versterken van kritisch burgerschap bij individuen, groepen, organisaties en bewegingen. Hiervoor baseren we ons op de vijf kernelementen van LABO vzw: Leren, Ageren, Bewegen, Organiseren en Verbinden. Bouwstenen om ons engagement als burger samen met anderen te vertalen in een strijdbaar en kritisch burgerschap. 

In deze intensieve training dompelen we je onder in een boeiende mix van theorie en praktijk. Die krijgt vorm aan de hand van een brede waaier aan innovatieve en creatieve methodieken die LABO vzw hanteert in haar streven naar kritisch burgerschap. De kritische pedagogie van Paulo Freire, het Theater van de Onderdrukten van Augusto Boal en het Verbindingswerk en Duurzaam Activisme van Joanna Macy vormen de basis voor deze training. We vullen deze methodieken aan met eigen oefeningen en varianten op het werk van inspirerende trainers en activisten overal ter wereld. 

In de loop van het proces krijg je zelf ook de kans om in een veilige omgeving een sessie voor de groep te faciliteren, te organiseren, te bewegen, te verbinden of samen met hen te leren. 

Tijd: 

Donderdag, vrijdag, zaterdag én maandag (zondag dus NIET). Telkens van 09u30 tot 18u30. Mensen die van buiten Gent komen zullen indien gewenst te slapen worden gelegd bij andere deelnemers die zich opgeven als gastvrouw/heer. Er worden een tweetal vrijblijvende aansluitende avondactiviteiten voorzien. 

Prijs: 

250-300 € (professioneel tarief: organisaties) 
200-250 € (gewoon tarief) 
150-200 € (sociaal tarief: werklozen, studenten, gepensioneerden,…) 

Een middagmaal is in de prijs inbegrepen. De prijs is voor alle categorieën opgesteld met een glijdende schaal volgens het solidariteitsprincipe. Geef wat je jou kan veroorloven: je steunt een kleine organisatie en geeft anderen met minder financiële middelen op die manier ook de kans deel te nemen. Contacteer ons als de prijs toch een drempel vormt voor deelname.

Inschrijven:

Inschrijven doe je via dit inschrijvingsformulier (www.labovzw.be/inschrijven). Wie inschrijft, stemt in met ons annulatiebeleid dat je hier kan nalezen. 

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het bedrag op rekeningnummer: BE19 8939 4402 7812 van LABO vzw met mededeling 'T4T Kritisch Burgerschap Versterken'.

 

Begin: 13/04/2017 09:30
Einde: 17/04/2017 18:30
Door: De Zuidpoort
Adres:
Google Map
Rerum-Novarumplein 25, Gent, Belgium, 9000

banner uitnodiging (1)

Al geruime tijd organiseren Ecokot en Climaxi Antwerpen activiteiten op dinsdagavond. Op 14 februari nodigen ze LABO vzw uit voor een Circle 4 Change. 

Circles 4 Change: Steek het vuur aan
Wat beweegt ons om samen aan één zeil te trekken voor een duurzamere planeet? Welke invloed hebben onze levenskeuzes en engagementen op onszelf, onze omgeving en de samenleving? Haalt het eigenlijk allemaal wel iets uit? Waar wil je naartoe werken? Hoe komt het dat je zelf niet tot veranderen komt? 
Door hier samen bij stil te staan via dialoog en creatieve interactie, stimuleren we de vonken bij elkaar. Steek het vuur aan in jezelf voor een betere wereld.

 

Wat is Circles 4 Change?
Met de ‘Circles 4 Change’ willen we in gemeenschap persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen creatief verkennen. We doen dit via dans, ritme, meditatie, rituelen, verhalen, theater en vooral via gesprekscirkels: een eeuwenoude ontmoetings- en gespreksronde, nog steeds toegepast bij inheemse volkeren. Vanuit deze ontmoeting groeit solidariteit, vriendschap en veel goesting om als kritische burgers samen ons steentje bij te dragen aan deze wonderbaarlijke planeet. 

 

Wie?
Alle leeftijden, culturen, achtergronden en talen welkom!

 

Hoe?
We starten de avond met Turkse thee, koekjes, broodjes en beleg.

 

Waar?

Ecokot, Moorkensplein 10, 2140 Antwerpen

En voor de rest… Beleef het en laat je verrassen!

We vragen een vrije bijdrage voor je deelname.

Begin: 14/02/2017 18:30
Einde: 14/02/2017 22:30
Door: Ecokot
Adres:
Google Map
Moorkensplein 10, Antwerpen, Belgium, 2140
iCal Import