De mens wordt vrij geboren en toch ligt hij overal aan ketenen."

Jean-Jacques Rousseau, Frans Verlichtingsfilosoof