« Alle Activiteiten

T4T: Methoden voor Kritische Bewustwording

Begin:
14/04/2017 13:30
Einde:
14/04/2017 18:30
Door:
labo vzw
Email:
info@labovzw.be
Plaats:
De Zuidpoort
Adres:
Google Map
Rerum-Novarumplein 25, Gent, Belgium, 9000

Kritisch burgerschap veronderstelt sociale actie, maar hoe krijg je mensen zo ver? Hoe krijg je een groep in beweging? Sociale verandering wordt niet op een schoteltje aangeboden. Het is een lang, intens proces. Wil je kritisch burgerschap versterken, dan moet je mensen uitrusten met een stevige ‘rugzak’ voor die lange weg. Verontwaardiging, hoop, solidariteit, spelen allemaal een rol. Maar uiteindelijk begint het met een beter begrip van hoe de samenleving werkt, welke vormen van onrecht en onderdrukking er zijn en hoe die verankerd zijn in maatschappelijke structuren.

Centraal bij het stimuleren van die kritische bewustwording (of ‘conscientização’ zoals grondlegger Paulo Freire het noemde) staat een ervarings- en groepsgericht proces waarbij we collectief met een groep de wereld verkennen. We laten je kennis maken met verschillende werkvormen uit tradities als ‘popular education’ en ‘Theater van de Onderdrukten’ en staan stil bij hoe je die kan inzetten met een groep, met het oog op het versterken van kritisch burgerschap. Want een kritische kijk op en begrip van de wereld is niet enkel een voorwaarde voor sociale actie, maar ook de perfecte brandstof om onszelf in beweging te krijgen.

Deze module maakt deel uit van de Training voor Trainers Kritisch Burgerschap Versterken. Deelnemen aan de module kost van 25 tot 60 euro (glijdende schaal volgens solidariteitsprincipe), maar niemand wordt geweigerd om financiële redenen. 

We moedigen deelnemers sterk aan de volledige training te overwegen. We stellen echter graag enkele specfieke modules open voor wie niet in de mogelijkheid is aan de hele cursus deel te nemen.

Inschrijven kan hier: http://labovzw.be/inschrijven/

iCal Import + Google Calendar